LVNT
Landelijke Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten. Zij bepalen het bedrag per consult en het aantal patiĆ«nten, dat we minstens per jaar moeten hebben om aangesloten te blijven. Ze organiseren contactavonden en cursussen voor bijscholing. Rolf staat bij de LVNT geregistreerd als Registertherapeut. 

Klachtenregeling
Als er klachten zijn proberen we die eerst samen op te lossen, lukt dit niet dan kan de klacht worden ingediend bij de beroepsvereniging LVNT, hier wordt verwezen naar www.lvnt.nl/klachten.

Indien er geschillen zijn kunnen deze worden voorgelegd aan de SCAG, via de beroepsorganisatie LVNT.

In het geval er tuchtzaken aan de orde zijn: Rolf is aangesloten bij het beroepsregister voor HBO therapeuten RBCZ, via dit register is iedere geregistreerde therapeut onderhevig aan het tuchtrecht: TCZ

SCAG
Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (via de beroepsvereniging LVNT)

RBCZ
Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg, dit is een register waarin alleen HBO gekwalificeerde therapeuten kunnen worden ingeschreven.

TCZ
Tuchtrecht Complementaire Zorg (via RBCZ)

 logo lvnt    logo rbcz