Reiki is een helende energie, die universeel ter beschikking staat. Hoewel Rolf tot de graad van Reiki Master is ingewijd (op zijn verjaardag in de grot van Johannes op Patmos) wordt Reiki in de praktijk niet bewust gebruikt. Dat wil zeggen, het wordt niet aangeroepen en ook de symbolen worden niet toegepast (gebeurt alleen op speicaal verzoek). Vaak blijkt in het nagesprek, dat de doorgegeven energie niet als Reiki wordt herkend, maar deze wel als veel krachtiger wordt ervaren.