Aan alle be-hand-elingen komt geen apparaat te pas; alles gebeurt met en door de handen. Ze voelen aan, stellen vast en mogen de juiste energie doorgeven. Onder juist wordt hier verstaan in goede mate en met die kracht, die nodig is. Dit zorgt voor de helende, genezende werking. Niet voor niets heet de praktijk dan ook “Helende Handen”. De energie die vrijkomt is voor sommigen zichtbaar in kleuren, daarom ook de verbinding met de kleuren van de regenboog. Mocht je de kleuren niet zien, geen probleem: de energieën zijn altijd voelbaar. Juist omdat alle handelingen afgestemd zijn op jou.

Deze vorm van genezing is niet in een 'hokje' te plaatsen en is methoden- en technieken ver overstijgend. Het is niet te leren; het is een gave, die Rolf heeft gekregen en mag cq wil doorgeven.