Hebt u lichamelijke klachten?
Zoekt u eenheid tussen lichaam en geest?
Wilt u eindelijk zijn wie u in wezen bent?
Doorbreek dan uw problemen en … wordt uw stralende Zelf!


In onze praktijk worden fysieke, manuele en energetische behandelingen (healing) gegeven en voor mensen die het willen weten, wordt ingegaan op zaken die we 'tussen hemel en aarde' noemen. Healing betekent letterlijk 'heel worden' en is een bewustwordingsproces, dat de mens in staat stelt om zich nà bewustwording te transformeren, te veranderen. Na het uitspreken van uw diepste innerlijke wens voor deze sessie en de vraag van Rolf om hulp van Boven wordt door de Kosmos bepaalt welke soort, hoeveel en hoe krachtig de helende energie moet zijn, die op dàt moment nodig is. Dit kan leiden tot directe genezing, maar ook tot een proces, waarin genezing in gang wordt gezet.

Algemeen

  • Intakegesprek: hierin wordt gevraagd naar algemene omstandigheden, ziekteverschijnselen, de reden van je komst. Aan het eind van het gesprek word je voorbereid tot het uitspreken van je diepste innerlijke wens voor de komende sessie
  • Behandeling: liggend, staand of zittend. 
  • Nagesprek: praktische tips voor de komende tijd; uitwisselen van ervaringen naar aanleding van de behandeling
  • Kleding: deze kan altijd aangehouden worden. Advies: draag loszittende kleding; dit zorgt ervoor, dat sommige oefeningen makkeiljker uitvoerbaar zijn.

Wat wordt er door de behandelaar geboden

  • Een zuivere intentie
  • Een 'doorgeefluik' zijn
  • Simpelheid
  • Praktische technieken (behandelmethoden)

Wat wordt er van de patiënt gevraagd

Als je kunt aanvaarden dat er dingen gebeuren, die je niet kunt beïnvloeden of verklaren, kun je openstaan voor healing. Healing moet je jezelf laten overkomen; oprecht geloven, dat datgene wat er gebeurt goed is voor jou op dàt moment. Zoals al aangegeven, word je voorafgaand aan de behandeling altijd gevraagd naar je diepste innerlijke wens. Ook als je niet voor dergelijke zaken kunt openstaan, kun je uiteraard baat hebben bij de behandeling.